EEN TOPNOTERING VOOR ONS BEDRIJF

De melkveetak van ons bedrijf heeft over 2018 een top 25 notering ontvangen in het Foqus planet programma van Friesland Campina. Dit programma bestaat uit drie componenten: basiseisen, weidegang en duurzame ontwikkeling. Diergezondheid en dierwelzijn zijn belangrijke onderwerpen binnen Foqus planet. Deze hoge notering is een erkenning dat we het als bedrijf goed doen. Daar zijn we trots op en blij mee.

Het Foqus planet programma is een kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma. Met dit programma worden melkveehouders ondersteund bij het verduurzamen van hun bedrijf.
De eisen van Foqus planet zijn strenger dan de wettelijke eisen.

Basiseisen zijn eisen waaraan een melkveebedrijf te allen tijde aan moet voldoen. Deze basiseisen hebben betrekking op de algemene hygiëne, de kwaliteit en veiligheid van melk, voer en water en op diergezondheid en -welzijn. Ze zijn gebaseerd op de wet- en regelgeving en op wensen en eisen van overheden en consumenten. De basiseisen zijn onderverdeeld in vier thema’s: bedrijf, koe, voer en melk.

Een grazende koe is een onderdeel van het Nederlandse cultuurlandschap en wordt door de maatschappij zeer gewaardeerd. Om weidegang aan te moedigen worden melkveehouders gestimuleerd hun melkkoeien ten minste 120 dagen per jaar minimaal 6 uur per dag in de wei te laten grazen.

Het onderdeel duurzaam biedt de mogelijkheid om stapsgewijs te ontwikkelen op duurzaamheidsthema’s . Zo kan ieder bedrijf vanuit z’n eigen kracht bijdragen aan de gestelde doelstellingen. Het resultaat wordt jaarlijks gemeten. Gezonde koeien, die een goed leven leiden, leven langer en dus wordt verlenging van de levensduur van de koe in Foqus planet beloond. Het leidt tot constante verbetering van diergezondheid en dierwelzijn.

De controle van Foqus planet en zo diergezondheid en dierwelzijn worden op drie manieren geborgd:
• Frequente melkkwaliteitscontrole
• Contante gezondheidscontroles middels de diergezondheidsmonitor en het koekompas.
• Iedere twee jaar een audit van de boerderij, zowel aangekondigd als onaangekondigd.
De audits worden door een onafhankelijke auditinstantie uitgevoerd.

Kortom een uitgebreide meetlat waarlangs het bedrijf is gelegd met een mooi resultaat.
Een plek binnen de top 25. Wij zien hierin een bevestiging van onze bedrijfsfilosofie.
We zijn er trots op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *