Belgische Wit Blauwe

Belgische Blauwe bij scharrelboerderij WadwaaiHet vleestype van de Belgische Witblauwe word gehouden puur om de vleesopbrengst. Het zijn runderen met een zeer hoge natuurlijke spierontwikkeling en er is een grote uniformiteit onder de dieren. De kleurslagen in het ras zijn volledig wit, witblauw tot blauw, wit-zwart tot (bijna geheel) zwart. Het haar is dik, tot bijna wollig bij het jongvee.
De BWB dieren hebben een rustig karakter en zijn handzame dieren, met een uitzondering daar gelaten.
Koeien zijn uitermate goede moederdieren, ze zorgen prima voor het kalf. De lagere melkgift bij het vleestype is voldoende voor de voeding van het kalf. Het is in een natuurlijk evenwicht. De vruchtbaarheid van het ras is als goed te bestempelen.